Århus sporveje 438, Harald Jensens Plads - Linie 2

1980

Århus sporveje 438, Harald Jensens Plads - Linie 2

Et vue udover Harald Jensens Plads i 1980 med Århus Sporvejes første vogn 438 nærmest som linie 2. Linie 2 kørte dengang Kongsvang - Marienlund. Bussen er en Leyland/DAB Serie 2 - LIDRT 12/3. Den lille bygning i venstre side er billetkontrollørenes station, som dengang var beliggende her.

Du er her: http://petersbusside.dk/billede.php?id=979
© 1999 - 2021 Peter Berggrén Brandsen - Peters Busside