Århus Sporveje 360 & 607, Marienlund - Linie 1 & 8

10. juli 2007

Århus Sporveje 360 & 607, Marienlund - Linie 1 & 8

Linie 1 & 8 i Marienlund... Klassisk Århus. Linie 1 var benyttet denne vendeplads siden 1938, mens linie 8 har siden 1989, da linie 2 blev fjernet herfra. Dog har både linie 1 og 8 kørt til Marienlund tidligere, linie 1 siden 1930 og 8 siden dens oprettelse i 1949.

ÅS 360 & 607 er begge Volvo/Aabenraa busser, men dog er 360 en B10M-60, mens 607 er en B12M-65.

Du er her: http://petersbusside.dk/billede.php?id=800
© 1999 - 2018 Peter Berggrén Brandsen - Peters Busside