Århus Sporveje 111, Åby Ringvej

23. marts 2007

Århus Sporveje 111, Åby Ringvej

Fra 25. marts 2007 er linie 74 95% nedlagt! Man ville spare og linien er reduceret til en "gymnasietur" i hver retning mellem Langkær Gymnasium og Brabrand Vest - Helenelyst via Brabrand Nord. Linien gav en fornuftig forbindelse mellem områderne Tilst, Langkær, True, Gellerup og Brabrand.

Linie 74 på dens sidste normale dag i form af Århus Sporveje 111, en Scania Omnilink/DAB fra 2001, RZ 97 820. Med vandtårnet ved Bispehaven i baggrunden ses den her i Hasle, som den heller ikke vil betjene på den ensomme tur fremover. Dens skiltede destination Brabrand Midt vil også udgå.

Der var på billedtidspunktet 9 passagere, hvilket ikke er så lidt, i betragtning af at klokken var 12,45 og det ikke var en skoletur. Det virker også derfor meningsløst at nedlægge den.

Du er her: http://petersbusside.dk/billede.php?id=393
© 1999 - 2018 Peter Berggrén Brandsen - Peters Busside