21. Februar 2007

Store nedskæringer med Århus Sporvejes sommerkøreplan 2007

Som følge af Århus Byråds budgetforlig i september sidste år sker der denne gang større forringelser af trafiknettet i Århus Kommune. Byrådet vedtog en nedlæggelse af linie 2, 20 og 74, samt reduktion på linie 7 og 19. Resultatet er også en stor forringelse på bl.a. Randersvej, i Vejlby/Skejby og i Tilst/True/Brabrand, men man har dog ladet fornuften bryde igennem i trafikplanlægningen og har gjort det en lille bitte smule mere spiseligt nogle af stederne. Bl.a. har man beholdt en dobbelttur på 74eren (ca. 3-5 dobbeltture havde nok været mere optimalt) og udvidet en smule på 53/58.

I området omkring Skejby Busvej forringes der derimod meget kraftigt! Der mister en masse ture især aften og i myldretiden. I Myldretiden er der i (skiftende) den ene retning ingen forbindelse til området. Linie 7s forringelse virker mindre grådig (indskrænkning fra 12 til 15 minutters drift i nogle timer), men stadig er der mange med linie 7 og nu er der risiko for forsinkelser. Rutebilstationen får også færre forbindelser og har efterhånden ikke megen bybusbetjening.

Oversigt over ændringer:
Linie 2 nedlægges!
Kørsel til Århus Nord overtages af linie 3s gren der før endte på Nydamsvej, hvilket kun giver halvt så mange afgange om aftenen (timedrift) til Århus Nord og ingen i myldretiden. Linie 53 overtager kørsel mellem Banegårdspladsen og Ankersgade, mens linie 58 overtager mellem Banegårdspladsen og Langenæs. Kørsel mellem Ankersgade og Langenæs nedlægges.

Linie 3 forsætter på ture til Nydamsvej til Århus Nord/Skejby ad linie 2s gamle rute. Afgange til Skejby-Hedeager overtages af linie 26.

Linie 7 reduceres fra 12 minuttersdrift til 15 minuttersdrift om formiddagen/ tidlig eftermiddag.

Linie 10 forlænges i juni til det sydlige Mårslet ved Tandervej.

Linie 15 mister alle ture undt. en til Lokalcenter Koltgården.

Linie 19 vil fremover kun køre lørdag og søndag. I sommerferien dog som normalt med mange afgange alle dage.

Linie 20 er nedlagt og byens turister kan ikke vises rundt!

Linie 25 og 55 får ændret lidt på betjeningen af Blomstervej.

Linie 26 overtager kørsel til Skejbys nye industrikvarter Hedeager fra linie 3 på 4 ture ud og 4 hjem.

Linie 53 omlægges så der fra Banegårdspladsen køres som linie 2 gjorde til Ankersgade. Samtidig får linien flere aftenture og timedrift i weekenden, hvilket er dobbelt så mange ture! Dette er garanteret er kærkomment! Ingen kørsel til rutebilstationen dog.

Linie 58 omlægges så der fra Banegårdspladsen køres som linie 2 gjorde til Langenæs. Ingen kørsel til rutebilstationen.

Linie 74 skulle egentlig nedlægges, men der bevares heldigvis en enkelt afgang i hver retning. Årsagen hertil er at der ellers skulle dubbleres på linie 25 og 16 - og herved er det meget bedre for passagererne at bevare disse ensomme afgange.

Linie 92 vil fremover betjene det nye Egå Gymnasium på en tur i hver retning efter ankomst til Lystrup Industrikvarter. Om der holdes ved stoppesteder imellem stederne er dog uvist.

Der er ændrede tider på disse linier: 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 53, 55, 58, 74 og 92.

Sommerkøreplanen starter 25/3-06.

- Peter Berggrén Brandsen, kilde: Midttrafik/Århus Sporveje© 1999 - 2007 Peter Berggrén Brandsen - Peters Busside