2. Februar 2007

Midttrafik vil gennemføre udbud af bybusser i Århus

Midttrafiks direktør har udtalt at bybusserne i Århus Kommune ER på vej i udbud! Udtalelsen faldt i et sidespørgsmål fra JP-Århus efter Århus Amts 4. Udbud, som Midttrafik afgjorde. Lignende (nu officielle) tendenser kan også læses i det første referat af Midttrafiks møder, hvor der således står skjult under “Punkter til drøftelse 2007” at “styringsmodel, plan for udbud m.m. vedr. Busselskabet (1. kvartal 2007, så udbud kan nås til 1. oktober 2007)”, hvilket betyder at der fra sommerkøreplansskiftet 2008 (hvilket i øvrigt for første gang vil ligge om sommeren i stedet for i marts!) er risiko for, at der står noget andet end (Busselskabet) Århus Sporveje på nogle af bybusserne i Århus.

Det betyder dog ikke at man nedlægger Busselskabet Århus Sporveje. De får selvfølgelig lov at byde på deres egen kørsel. Desuden vil der ikke være tale om et udbud af al Århus Sporvejes kørsel, men derimod i første omgang kun en del. Grunden til man venter med noget af kørslen er sandsynligvis udelukkende, at man ansatte chauffører som tjenestemænd indtil for få år siden og at disse ikke kan overdrages så nemt.

Selve Busselskabet Århus Sporveje gennemgår i disse år en streng klargøringskur eller effektiviseringsproces, for at gøre sig konkurrencedygtige og klar til dette ventede udbud. Denne kur orkestreres af Busselskabet Århus Sporvejes direktør Torben Høyer, som (retfærdigvis) har fået megen skældud over måden, det er blevet gjort på. Man havde bl.a. indført direkte ulovlige vagtplaner og nedlagt en del af chaufførdemokratiet: Liniegrupperne. Måden alt dette blev gjort på var direkte forkert og var med til at ødelægge noget af det, som gjorde ÅS til det gode eksempel. På mange virker ansættelsen af direktøren som en bevidst politisk handling, for at slå selskabet ihjel. Det har måske gjort at Busselskabet Århus Sporveje overlever det hele, men metoden var helt gal.

Men selv efter disse forringelser kan visse multinationale busselskaber bestemt lære en masse af såvel det gamle Århus Sporveje, som det nuværende Busselskabet Århus Sporveje. Så Busselskabet Århus Sporveje skal bestemt ikke ses udelukket fra at vinde fra starten!

Der ligger i øvrigt ingen decideret politisk godkendelse hos Midttrafik om igangsættelse af udbuddet.

Det virker som et stort tab for den danske bustrafik, at der ikke er mangfoldig hed nok i den til at lade et ellers velrenommeret selskab forsætte upåvirket. Århus Sporveje klarede det godt de første “75+” år, men alligevel har politiske vinde og spareiver nu gjort, at det offentlige (før kommunen, nu regionen) ikke længere selv får lov at drive deres egen kollektive trafik, uden at de skal vinde den selv.

- Peter Berggrén Brandsen

© 1999 - 2007 Peter Berggrén Brandsen - Peters Busside